திங்கள், 11 பிப்ரவரி, 2013

கறுப்பாக இருப்பதால் தானே,
வெறுப்பாக பார்க்கிறாய்,
தெரிந்து கொள்...

சிவப்பாக இருப்பவர்கள்,
எல்லாம்,
சிறப்பானவர்கள் அல்ல...
எதிரே பார்த்து நடக்கும் மக்களை விட...
என்னை அண்ணாந்து பார்த்து நடக்கும் மக்களே அதிகம்...
நீயோ என் விளிம்பில் மட்டும் தீ வைக்கிறாய்,
நானோ உனக்கு தெரியாமல் -
உன் உயிருக்கே தீ வைக்கிறேன்...
பல முட்டாள்கள் சேர்ந்து நடத்துவதுதான் ஜனநாயகம் என்றால், அதைவிட ஒரு புத்திசாலியின் சர்வதிகாரம் மேல்...